KEKELEMEDEN KEKELEMEK

Bora Başkan'ın Yüz/ey MakinAksar sergi kataloğu için önsöz Bora Başkan'ın bizi taşımakla yükümlü kıldığı bir ağırlıktan bahsetmek istiyorum. Ağır olmayan bir ağırlık. O yüzden de, nasıl taşıyacağımızı bilmediğimiz bir ağırlık. Gözlerimizle mi, kollarımızla mı, aklımızla mı? Bu karar verilemezlik, Bora Başkan'ın önümüzde açtığı alanın sadece görsellikten ibaret bir alan olmayıp, içkin bir alan olmasından kaynaklanıyor. Figürler figüratif olmadan oradan oraya savruluyorlar, bizi hareketleriyle kuşatıp kimsenin galip çıkamayacağı bir yarışa davet ediyorlar. Bu içkinlik alanında hiçbir şey sabit kalamıyor zira bir işi oluşturan çizgiler bir başka yerde, bir önceki ya da bir sonraki işin kaçış çi

Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square