SANAT VE DEZONANS

Güncel, çağdaş, modern, modernite öncesi sanat arasındaki uzlaşmazlıkları geride bırakıp, tarihsel olanın tarih dışını da kapsadığı iddiasıyla sanat hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Bunu yaparken işime yarayacağını düşündüğüm bir kavramım var: "dezonans". Bu kavramı daha önce Desonance: Desonating (with) Deleuze adlı kitabımda, Deleuze'de sık sık geçen rezonans kavramına eleştirel bir yaklaşım geliştirmek, Deleuze'ü hep eleştirmiş olduğu Hegel felsefesine geri düşme tehlikesinden kurtarmak için icat etmiştim. Şimdi bu kavramı günümüz sanatında bazen ya da sık sık içine düştüğümüz kavramsal çıkmazlara ışık tutabilecek şekilde geliştirerek temsiliyet bağlamında tekrar ele alabileceğimi

Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square