KURT NOTASI ve BAŞARIYIKIM

Yaylı çalgılarla iştigal edenler bilirler: Kurt notası. Örneğin, çello çalıyorsunuzdur ve Re telinde Fa diyes'i gelmişsinizdir ve birden hiç beklenmedik birşey olur, çalmaya çalıştığınız notanın sesine bir başka ses ya da ritme benzeyen bir ses eklenir ve adeta bir kurt ulumaya başlar. Çıkarmak istediğiniz sese bir müdahale vardır ve sizin akışınızı kesmektedir. Kurt notası ya da kurt sesi denen bu fenomenin açıklaması ses çıkarmakla görevli iki ayrı bedenin rezonans yarışında yatar. Tel titreşmektedir ve belli bir frekansla bu titreşimi çellonun ağaç gövdesine iletmektedir, ama öte yandan, sesi yükseltmekle görevli çellonun ağaç gövdesinin de kendisine has bir frekans katsayısı vardır. Birb

Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square