PİKNOLEPSİ, VIRILIO

"Picnolepsie", Paul Virilio'nun özellikle Saf Savaş (Pure War, 1983) ve Estetiğin Kayboluşu (L'esthetique de la disparition, 1980) adlı kitaplarından itibaren kuram dünyasında dolaşıma soktuğu bir terim: epilepsi krizi sırasında kaybolan zaman ve mekan algısındaki yitişin saniyenin bindebirine kadar ufalmış halini ifade ediyor. Örneğin sabah çay fincanına uzanırken, nedeni bilinmez biçimde birden fincan elinizden kaymıştır ve piknolepsi'niz açığa çıkmıştır. Bu tür kısa kayboluşlarda anlaşılması gereken şey bilincin bir süreklilik içermediği ama bilince süreklilik sağlamak adına insanlığın zaman içinde nasıl protezlere mahkum edildiğidir. Örneğin, film, medya ve çağdaş sanat anlık bilinç kaym

Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square