BOB DYLAN, EDEBİYAT ve ŞİZO-ENSEST

"Edebiyat ve Hayat" adlı çok da uzun olmayan yazısında Gilles Deleuze edebiyat denen yazı yazma pratiğini yüzlerce sayfaya sığmayacak yoğunlukta ve güzellikte anlatmıştı. Örneğin, düşünüre göre, yazı yazmanın yaşanmış deneyimlerden oluşan bir materyal üstüne bir form, bir biçim giydirmekle yakından uzaktan ilişkisi yoktu. Yazmak her zaman eksik kalan, her zaman biçim alma sürecinin ortasında olan, yaşanabilir ya da yaşanmış deneyimlerden oluşan materyalin hep ötelerine akan bir oluş meselesiydi. Yazı bir süreç, Hayat'ın yaşanabilir ve yaşanmış olanı bir uçtan ötekine akarak geçtiği bir geçit, bir süreçti. Oluş düşüncesinden ayrı düşünülemezdi çünkü insan yazı içinde kadın-oluş, hayvan-oluş,

Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square