SANAT, MEDYA, ONTO-TERÖRİZM

Her sanat yapıtı umutsuzca doğrudan, aracısız ("immediate") etki yapacağı günü düşler. Öyle bir gün gelecektir ki sanat yapıtı ile izleyicisi arasında aşılmamış tek bir tepe, nehir, heyecan, neşe, çığlık, aşk - aklınıza ne gelirse - kalmayacak, sanat yapıtı ile izleyicisi pornografinin bütün protokollerini sollayarak tamamıyla içiçe geçeceklerdir. Öte yanda böyle bir anın gerçekleşmesi sanatın da acı sonunu getirecektir çünkü Kantçı zaman ve mekan belirlemelerinin yokolacağı böyle bir anda artık sanata ihtiyaç kalmayacaktır çünkü insanı birey yapan, bölünemez bir tekillikten ("in-dividual") bölünebilir ("-dividual") olana giden yol açılacak ve doğa/insan ayrımı eriyerek insan psikastenik bi

Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square