NANO-FAŞİZM ALEMİNDE KÖTÜMSERLİK

Bugün dünyanın neresinde yaşıyor olursak olalım tek bir gerçeklikle kuşatılmış durumdayız: yükselen ırkçılık ve destekçisi faşizm ki 1945'te sona erdiği düşünülen Alman faşizminden bugüne türlü biyolojik ve psikolojik mutasyonlar icat ederek insan denen yapıyı makrodan mikro ve hatta nano seviyelere kadar istila etmiş halde. Adorno'nun gayet net biçimde ortaya koyduğu gibi, Nazi döneminin noktalanışından sonra faşizm sona ermemiş, kapitalist iş, ahlak ve üretim mecralarında, otoriter kişiliğin[1] kendi üstünde kurduğu baskıyla içselleştirilmeye evrilmiştir. Bugünse, türlü türlü şiddet aracılığıyla, dünyanın farklı bölgelerinde faşizmi bir hayat biçimi, bir hayat gerçeği olarak benimsetmeye ç

Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square